Nuomos kaina ir atsiskaitymas

 1. Už katerio KING arba QUEEN  nuomą Užsakovas sumoka 130 EUR/2 val.
 2. Už prasitęsusį katerio naudojimo laiką dėl kelionės ypatumų ar šalims susitarus, Užsakovas apmoka pagal šios sutarties 1 punktą, jeigu nesusitaria kitaip.

Šalių įsipareigojimai

 1. Nuomotojas įsipareigoja:
  1. tinkamai atlikti paslaugą numatytą šioje sutartyje;
  2. perkelti paslaugos vykdymo laiką nesant sąlygoms kokybiškai ją vykdyti;
 2. Užsakovas įsipareigoja:
  1. informuoti apie rezervaciją ne mažiau nei prieš 24 val., jeigu nesusitarta kitaip;
  2. laikyti saugaus plaukiojimo taisyklių kelionės metu;
  3. sumokėti papildomą mokestį užsitęsus kelionės laikui vadovaujantis šių taisyklių 1 punktu už papildomą valandą ir sumokama bauda 100 EUR;
  4. negadinti numojamo laivo, atsakyti už kitų su Užsakovu vykstančių keleivių padarytą materialinę žalą nuomojamam laivui;
  5. atsiradus žalai, ją atlyginti vietoje, o nesant tokiai galimybei atlyginti per tris dienas. Už laivo interjero, sėdynių, grindų, stogelio, motoro sraigto, laivo išorės įskilimus, įrėžimus ir kt. sugadinimą ar suniokojimą – iki 20 000 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų) bauda.
  6. prisiimti visą atsakomybę dėl plaukimo laivu, todėl Nuomotojas, neapsiribojant, aktyviais ir neaktyviais vandens sporto ir veiklų dalyviais, esančiais vandenyje arba ant kranto, nėra atsakingas už žalą, kuri gali atsirasti plaukiančių asmenų sveikatai ir turtui.
  7. informuoti apie neatvykimą ne mažiau nei prieš 24 val. iki rezervuoto laiko, nebent susitariama kitaip, kitu atveju rezervacija laikoma panaudota ir pinigai nėra gražinami.

Šalių atsakomybė

 1. Kiekviena šalis atsako už savo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą.
 2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
 3. Perduodamas laivas yra techniškai tvarkingas, kiekvienam keleiviui perduodama gelbėjimosi liemenė, laive yra gelbėjimosi ratas.

Pastaba: griežtai draudžiama!

 1. Laivo salone rūkyti,
 2. Vartoti alkoholį ir kitas svaigiąsias medžiagas.

Paimamas vienkartinis 100 eur užstatas, kuris bus gražintas iškart grįžus jei:

*Bus grižta laiku, pagal pasirašytą nuomos sutartį.

*Nebus padaryta jokios žalos kateriui.

Nuomuotojas pasilieka teisę atsisakyti vykdyti plaukimą, nesant galimybės kokybiškai teikti paslaugą, Užsakovui atlikus rezervaciją su apmokėjimu mažiau nei per 24val. iki rezervuoto laiko. Tokiu atvėju Užsakovui išduodamas Royal Time dovanų čekis, arba plaukimo laikas perkeliamas į kitą Užsakovui tinkamą datą iki einamųjų metų sezono pabaigos.

APMOKĖJUS PASLAUGĄ, PINIGAI NĖRA GRAŽINAMI